SMEnergy

Εταίροι του SMEnergy

Οι εταίροι του SMEnergy αποτελούνται από 5 εταιρείες σε 4 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες

Chamber of Commerce
and Industry Vratsa, CCI Vratsa

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Vratsa είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που διατηρεί, προωθεί και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας. Το Επιμελητήριο προσπαθεί να δημιουργήσει ηθικά και δεοντολογικά αποδεκτές σχέσεις στις επιχειρήσεις. Όλοι οι στόχοι και τα καθήκοντα του ΕΒΕ Vratsa κατευθύνονται προς τη δημιουργία του επωφελέστερου οικονομικού περιβάλλοντος για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις και τη διευκόλυνση της δραστηριότητάς τους.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Vratsa βασίζεται στις αρχές της εθελοντικής συμμετοχής, της αυτονομίας και της αυτοχρηματοδότησης. Το Επιμελητήριο συνεργάζεται στενά με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλες ΜΚΟ, ΜΜΕ, Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς, καθώς και με άλλες δομές υποστήριξης επιχειρήσεων και επιμελητηρίων από το εξωτερικό. 

Το CCI Vratsa έχει 30ετή εμπειρία στην υλοποίηση περισσότερων από 80 έργων χρηματοδοτούμενων  από την ΕΕ και άλλους φορείς.

Οδός Hristo Botev 24, Vratsa, Βουλγαρία | 00359 02 66 71 | cci-vr@cci-vratsa.org

ISQ

Ο ISQ είναι ένας ιδιωτικός, ανεξάρτητος, αξιόπιστος και διαπιστευμένος φορέας και ένας από τους συνεργάτες μας, που προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες Μηχανικής, Συμβουλευτικής, Επιθεώρησης, Δοκιμών, Ε&Α και Καινοτομίας.

Ο οργανισμός αυτός ενεργεί για την προώθηση της ποιότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών, των εγκαταστάσεων και των διαδικασιών, για μεγαλύτερη αναγνώριση, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Η ISQ έχει διαρκή παρουσία σε πολλές χώρες και διευθύνει επιχειρήσεις με πολυεθνικούς εταίρους και κοινοπραξίες, μέσω συνδεδεμένων εταιρειών σε διάφορες ηπείρους.

Πρόκειται για μια παγκόσμια και τοπική επιχείρηση, η οποία προσαρμόζει τις υπηρεσίες, τις εγκαταστάσεις και τους ανθρώπινους πόρους στις ανάγκες και το πλαίσιο κάθε περιοχής ή χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Η ISQ είναι ένας οργανισμός που παρέχει επιστημονική-τεχνολογική υποστήριξη προωθώντας τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία, την ασφάλεια των ανθρώπων και της περιουσίας στη βιομηχανία αλλά και στις υπηρεσίες. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κέντρο τεχνολογικής διασύνδεσης της Πορτογαλίας.

Λεωφόρος Dr. Cavaco Silva, 33 Taguspark, 2740-120 Porto Salvo- Λισαβόνα, Πορτογαλία | 214228100 | info@isq.pt

E.G. Eugene Global Ltd

Η E.G. Eugene Global Ltd είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2010, με όραμα να αναπτύσσει και να παρέχει αξιόπιστες λύσεις, να προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιμόρφωση, καλύπτοντας παράλληλα ανάγκες στους τομείς των επιχειρήσεων, των λειτουργιών, της διακυβέρνησης και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η εταιρεία εδρεύει στη Λεμεσό της Κύπρου και παρέχει υπηρεσίες και λύσεις σε όλους τους τύπους οργανισμών, ιδιωτικούς ή/και δημόσιους.

Δραστηριοποιείται σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και οι τυπικοί πελάτες της περιλαμβάνουν εταιρείες και οργανισμούς όλων των μεγεθών, από μεγάλες εταιρείες έως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η Eugene εστιάζει συνεχώς στην αξία, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευημερία των ανθρώπων της. Η ομάδα της εταιρείας περιλαμβάνει εξειδικευμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες, με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς τους.

Όλα τα διευθυντικά στελέχη και οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες διαθέτουν περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε τοπικό και διεθνές περιβάλλον και αξιοποιούν το υπόβαθρο, τις κοινωνικές ικανότητες και την τεχνογνωσία τους για να παρέχουν και να δημιουργούν αξία στους πελάτες της εταιρείας.

Οδός Σεϋχελλών 5, 3067 Λεμεσός, Κύπρος | +357 96 33 1006 | info@eugeneglobal.eu

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΕΚΠΠ)

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» το 1938 από το Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών. Μετονομάστηκε αρκετές φορές στο πέρασμα των χρόνων, μέχρι το 1989 όπου τελικά μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Σήμερα το Πανεπιστήμιο λειτουργεί δέκα τμήματα σε τέσσερα ευρύτερα πεδία σπουδών (Ακαδημαϊκές Σχολές): α) Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, β) Ναυτιλίας & Βιομηχανίας, γ) Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής και δ) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απονέμοντας πτυχία και διδακτορικά στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προσφέρει ποικιλία μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MSc και MBA).

Το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΕΚΠΠ) ιδρύθηκε το 1983. Στόχος του ΕΚΠΠ είναι να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο που θα διευκολύνει και, σε κάποιο βαθμό, θα υποστηρίζει την έρευνα που διεξάγεται από τα μέλη της ακαδημαικής κοινότητας του πανεπιστημίου, στους γενικούς τομείς της οικονομίας, της διοίκησης και της πληροφορικής. Το ΕΚΠΠ αριθμεί 25 έμπειρους υπαλλήλους σε υποστηρικτικές διοικητικές δραστηριότητες και διοικείται από εκτελεστικό συμβούλιο που συγκροτείται αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, τα οποία διορίζονται από τη Σύγκλητο. Το ΕΚΠΠ έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 1.000 ερευνητικά προγράμματα, καθώς και πολυάριθμα εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπουργεία, τράπεζες, οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών, εταιρείες, μη κερδοσκοπικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Στο έργο SMEnergy το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΕΚΠΠ) εκπροσωπείται από μια ομάδα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Β. Δεδούση του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας είναι να παρέχει στους φοιτητές του τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και μεθοδολογίες που απαιτούνται για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση και τη διοίκηση βιομηχανιών καθώς και επιχειρήσεων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Εκτός από τον εκπαιδευτικό του ρόλο, το Τμήμα συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Το τμήμα διαθέτει μακροχρόνιο ιστορικό συνεργασίας, με μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες, μεταποιητικές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ανήκουν σε κλάδους της βιομηχανίας, όπως της παραγωγής οικιακών συσκευών και ηλεκτρονικού/ηλεκτρικού εξοπλισμού, της συσκευασίας και της κατασκευής ποδηλάτων, καθώς και σε μη βιομηχανικούς οικονομικούς κλάδους, όπως η μηχανική, η συμβουλευτική επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες logistics, οι δημόσιες μεταφορές και η υγειονομική περίθαλψη.

UPRC: A. Παπαναστασίου 91, 18533, Πειραιάς, Ελλάδα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας: Καραολή & Δημητρίου 80. 18534 Πειραιάς, Ελλάδα

SIGMA

H SIGMA BUSINESS NETWORK (ΤΟΥΡΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ EE) είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που καλύπτει βασικές επιχειρηματικές ανάγκες στους τομείς της Ανθεκτικότητας των Επιχειρήσεων, της Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης, της Διοίκησης Περιστατικών & Κρίσεων, της Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, της Ασφάλειας Πληροφοριών και της Διαχείρισης Απορρήτου.

Η SIGMA χρησιμοποιεί παγκοσμίως καθιερωμένες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη (και έργου), και ανταποκρίνεται στα περισσότερα διεθνή και εθνικά πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες ή μεμονωμένες πολιτικές πελατών.

Με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SIGMA παρέχει υπηρεσίες και λύσεις υψηλής αξίας σε Εταιρικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και βιομηχανίες όπως Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογικές εταιρείες, Φαρμακευτικά προϊόντα, Ενέργεια, Υγεία, Ασφάλειες, Χρηματιστήρια, Λαχεία, Λιανική, Χονδρική, Αυτοκινητοβιομηχανίες κ.ά.

Η SIGMA είναι περήφανος επιχειρηματικός συνεργάτης κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως στους τομείς των ενδιαφερόντων της και ενεργό μέλος σε τρέχοντα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Οδός 9 Κρυστάλλη, 14565, Άγιος Στέφανος , Ελλάδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο