SMEnergy

Управление на енергийния отпечатък за МСП

Съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз

Нашите цели

Неща, които искаме да постигнем с реализирането на този проект

Образование

Да се даде възможност на собствениците и служителите на МСП да се обучат за управление на енергийния отпечатък, като използват съвременни цифрови инструменти и технологии

Инструмент за самооценка

Да им предоставим лесен за използване инструмент за самооценка (S-R), който да ги води през процеса на управление на енергийния отпечатък, подобрявайки тяхното използване на ресурсите и ефективността на разходите

Курс за самостоятелно обучение

Да им предоставим достъп до изчерпателен и модулен курс за обучение със собствен темп, за да им помогнем да се запознаят с инструмента S-R и да започнат да го използват.

OER платформа

Да организира всички необходими ресурси на платформа за онлайн отворено образование (OER) за безплатен и лесен достъп.

Резултати от проекта

=> PR1: Методология за управление на енергийния отпечатък
 
=> PR2: Инструмент за самооценка за управление на енергийния отпечатък
 
=> PR3: Курс на обучение
 
=> PR4: Платформа за отворени образователни ресурси (OER платформа)

Относно SMEnergy

В основата си SMEnergy иска да предостави помощ на МСП за ефективно измерване на техния енергиен отпечатък, както и за приемане на подходящи мерки за намаляването му.

Партньори

Skip to content